Sulje Ikkuna

KäyttöehdotKäyttöehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan palveluntarjoajalla vuokralleantajaa ja asiakkaalla vuokralleottajaa. Tuotteella tarkoitetaan vuokrattavaa kohdetta esim. auto, asuntovaunu, moottoripyörä, mökki, tai mikä tahansa vuokraus kohde. palveluntarjoaja ja asiakas noudattaa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat sitoviksi, kun asiakas on maksanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun ja palveluntarjoaja on jättänyt oman ilmoituksensa.

tuotteen käyttöTuotteen käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan tuotteesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan tuotteen käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään tuotetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Asiakas ei saa luovuttaa tuotetta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan lupaa. Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Lisäksi hänen tulee täyttää palveluntarjoajan edellyttämät ikä ja tuotekohtaiset vaatimukset.

Tuotteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se nimenomaan on tarkoitettu käytettäväksi on kielletty. (esim. kilpailuun)

Palveluntarjoajan luovuttaessa tuotteen asiakkaalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa tuotteen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tuotteessa ilmenneestä viasta ja tuotteelle sattuneesta vahingosta välittömästi palveluntarjoajalle.

Vastuu vahingon sattuessa vuokra-aikanaVastuu vahingon sattuessa vuokra-aikana

a. Asiakkaan omavastuu on 300€, lisäksi asiakas on velvollinen:

b. Korvaamaan tuotteesta vuokra-aikana kadonneet ja särkyneet osat(ei koske normaalia kulumista ja teknisiä vikoja)

c. Korvaamaan tuotteen epätavanomaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset.

d. Korvamaan tuotteelle itse aiheutetut vahingot, jotka ei kuulu kaskovakuutuksen piiriin.

e. Jos palveluntarjoajana on yritys, niin vahinko tapauksissa sovelletaan yritys kohtaisia sopimus ehtoja.

2.2 Asiakkaan vastuu kaikesta vahingosta Jos tuotteelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, tuotteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, luovuttanut tuotteen kolmannelle osapuolelle, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle vahingon kokonaisuudessaan.

2.3 Asiakkaan vapautuminen korvausvastuusta Asiakas vapautuu korvausvastuusta lukuun ottamatta omavastuuta, jos palveluntarjoaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen vakuutuksen perusteella, kaskovakuutuksesta tai vahingon aiheuttajalta.

2.4 Muut maksuvelvollisuudet Asiakas on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana tuotteen käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeus/kuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella palveluntarjoajalle määrätyt maksut. Tupakointi ja lemmikkieläinten pito on kielletty vuokrauskohteissa ilman paleluntarjoajan lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus periä siivousmaksu.

Vuokran maksu kun palveluntarjoajana on yksityishenkilöVuokran maksu kun palveluntarjoajana on yksityishenkilö

a. Varausmaksuna maksetaan 1/10 osa eli 10 % vuokran hinnasta vuokranetin tilille verkkopainikkeen avulla oman verkkopankkisi kautta. Varausmaksun maksettuasi saat vuokranetistä palveluntarjoajan yhteystiedot ja laskun loppu vuokrasta sähköpostiisi, sekä palveluntarjoaja saa tiedon tapahtuneesta varauksesta sähköpostiinsa. Palveluntarjoaja vahvistaa varauksen asiakkaalle sähköpostilla tai puhelimella. Maksaessasi varausmaksun varmistat tuotteen saatavuuden haluamanasi ajankohtana.

b. Asiakkaan maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainitun perustein lasketun loppuvuokran viimeistään15 vuorokautta ennen vuokran alkua. Jos varauksen alkuun on 14 vuorokautta tai vähemmän tulee asiakkaan maksaa varausmaksu ja loppuvuokara samana päivänä, esittää pankin kuitti maksetusta vuokrasta palveluntarjoajalle tai kiireellisissä tapauksissa maksaa vuokra palveluntarjoajalle viimeistään tuotteen luovutuksen yhteydessä.

c. Jos asiakkaaksi ilmoitettu henkilö tai ei suorita vuokraa, on varausmaksun maksanut henkilö/tilinhaltija vastuussa vuokran maksamisesta.

d. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä/maksamisesta.

e. Muista käyttää maksettaessa viitenumeroa

3.1 Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

a. Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen vuokraus ajankohtaa, vuokraamolla on oikeus pidättää 50% vuokran hinnasta ellei asiakas saa markkinoitua tuotetta edelleen. Poikkeuksena on äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus)

b. Peruutus on aina tehtävä välittömästi (kirje, sähköposti, puh) palveluntarjoajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut palveluntarjoajalle.

c. Mikäli asiakas muuttaa varausta, peritään tästä aiheutuvina muutoskuluina varausmaksu.

3.2 Tuotteen nouto

Tuote tai sen avaimet luovutetaan asiakkaalle palveluntarjoajan kanssa sovitulla tavalla joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostilla sovittuna paikkana/ajankohtana.

3.3 Tuotteen palautus ja luovutus

a. Vuokrattavan kohteen ollessa kiinteää omaisuutta tai rekisteröity ajoneuvo tuote on asiakkaan käytössä alkamispäivästä klo 15.00 päätymispäivään klo 12.00 (ensimmäinen vuorokausi on 21h)

b. Osapuolet voivat sopia erikseen tuotteen palautus ja nouto ajankohtana.

Palveluntarjoajan velvollisuusPalveluntarjoajan velvollisuus

Palveluntarjoajan on luovutettava tuote asiakkaalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi palveluntarjoaja on velvollinen antamaan asiakkaalle riittävän opastuksen ja ohjeet tuotteen käytöstä. Ellei asiakas saa tuotetta käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta asiakas voi vaatia vahingonkorvausta voimassa olevan kuluttajasuojalain nojalla.

Palveluntarjoaja vakuuttaa, että hänellä on täysi omistusoikeus ja muutoin täydet oikeudet tuotteisiin joita hän tarjoaa vuokrattavaksi, ja että tuotteet ovat lain ja hyvän tavan mukaisia. palveluntarjoaja on velvollinen tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyys mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Vakuutukset5. Vakuutukset

a. Autovakuutusjärjestelmä on jaettu kahteen osaan, liikenne ja kaskovakuutukseen. Liikennevakuutus, joka korvaa vastapuolen vahingot silloin kun asiakas aiheuttaa kolarin ja kaskovakuutus, korvaa ajoneuvon vahingot, kun asiakas aiheuttaa kolarin. Vastapuolen liikennevakuutus korvaa ajoneuvon vahingot vain silloin, kun vastapuoli on syyllinen kolariin.

b.Kaskovakuutus korvaa ajoneuvon vahingot kolarin, tulipalon tai varkauden yhteydessä. Kaskovakuutus ei ole voimassa, jos asiakas ajaa autoa alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Vakuutus ei korvaa ajajan holtittoman käytöksen ajoneuvolle aiheuttamia vahinkoja. Kaskovakuutus ei korvaa auton sisätiloille itse aiheutettuja vahinkoja. Kaskovakuutus ei korvaa tekniikalle aiheutuneita vahinkoja.

Huom. Jos ajoneuvossa ei ole kaskovakuutusta palveluntarjoaja on vastuussa tuotteesta vahingon sattuessa, joten kannatta hankkia kaskovakuutus.Jos vuokraus on pääelinkeinosi tarvitset erillisen vuokravakuutuksen.

7. Asiakkaan toimenpiteet virhe-, vahinko ja varkaustapauksissa7. Asiakkaan toimenpiteet virhe-, vahinko ja varkaustapauksissa

Asiakas maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Palveluntarjoajan on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Asiakas vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Asiakas on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan tuotteen normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista, voitelusta yms.

Asiakkaan toimenpiteet7. Asiakkaan toimenpiteet

a. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle tuotteessa ilmenneestä virheestä tai tuotetta kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Palveluntarjoajan on tämän jälkeen ilmoitettava asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Asiakas saa kuitenkin palveluntarjoajalle ilmoittamatta korjauttaa tuotteen palveluntarjoajan kustannuksella enintään 100€:n tai sovitun summan arvosta, jos tuotteen käytön kannalta on välttämätöntä. Tällöin asiakkaan on hankittava tuotetta korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

b. Liikennevahingon sattuessa asiakas on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen palveluntarjoajalle. Ilmoitus tehdään tuotteessa mukana olevalla vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä asiakkaan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta asiakkaan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava palveluntarjoajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

c. Jos asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa palveluntarjoajalle siitä syntyneestä vahingosta.

8. Palveluntarjoajan vastuu tuoteen virheestä8. Palveluntarjoajan vastuu tuoteen virheestä

a. Jos tuotteessa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, asiakas voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta(ei koske käyttövirheitä). Jos tuotteen kunnosta johtuva virhe on olennainen asiakas voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos palveluntarjoaja kohtuullisessa ajassa korjaa tai toimittaa tilalle korvaavan tuotteen. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta asiakas voi vaatia vahingonkorvausta – vahingonkorvaus on kuitenkin aina enimmillään menetettyjen vuokrapäivien suuruinen.

b. Palveluntarjoaja vastaa tuotteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8.1. Palveluntarjoajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), palveluntarjoaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada palveluntarjoajalle maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin ja palveluntarjoaja on velvollinen maksamaan asiakkaalle myös varausmaksun.

9. Tuotteen palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä9. Tuotteen palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

a. Tuote on luovutettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava palveluntarjoajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun tuotte on luovutettu palveluntarjoajalle tai kun palveluntarjoaja on saanut asiakkaan ilmoituksen tuotteen palauttamisesta palveluntarjoajan hyväksymään paikkaan.

b. Jos tuotetta ei ole luovutettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu palveluntarjoajan kanssa, asiasta ilmoitetaan poliisille.

c. Jos asiakas laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, palveluntarjoajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista taloudellisista menetyksistä kuitenkin vähintään mahdollinen vuokran hinta ja mahdolliset muut menetykset.

d. Vuokraehtojen mukaisesti asiakas huolehtii seuraavista perusasioista ennen tuotteen palauttamista

  • Vie roskat pois ja puistelee matot sekä siistii tuotteen yleisesti sisältä(kaikki)
  • Tyhjentää jätevesisäiliön sekä WC-kasetin(vaunut ja asuntoautot)
  • Tarkistaa, että yksi kaasupullo on täynnä ja toinen pullo vähintään puolillaan(vaunut ja asuntoautot)
  • Tankkaa polttoainesäiliön täyteen ja tarkistaa öljyt(kaikki moottorikäyttöiset)
  • Pesee tarvittaessa tuotteen ulkoapäin

e. Halutessaan asiakas kysyä vuokranantajalta loppusiivouksesta ja kustannuksista, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia siivouksesta.

f. Mikäli asiakas palauttaa tuotteen vajaalla tankilla, voit ostaa tankkauspalvelun (sopimuksen mukaan)

10. Tuotteen luovuttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä10. Tuotteen luovuttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos asiakas luovuttaa tuotteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, ei palveluntarjoaja ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokramaksusta asiakkaalle ilman asianmukaista syytä.(tuotteessa olennainen virhe käytön kannalta tai muu vastaava syy)

11. Sopimuksen purkautuminen11. Sopimuksen purkautuminen

Palveluntarjoajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa sopimus, jos käy ilmi, että asiakas rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että asiakas ei palveluntarjoajan arvion mukaan kykene käsittelemään tuotetta asianmukaisesti. Palveluntarjoajan purkaessa vuokrasopimuksen asiakas on velvollinen palauttamaan tuotteen viivytyksettä palveluntarjoajalle.

12. Tuotteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle12. Tuotteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Tuotteen vieminen suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

13. Sopimusta koskevat riidat13. Sopimusta koskevat riidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa palveluntarjoajan kotipaikankäräjäoikeudessa.